Thời gian giao hàng Shopee:

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người bán (Seller/ Retailer) và Nhà Cung Cấp (Supplier). Tuy nhiên, Thời gian giao hàng trên Shopee ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

  • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 01 - 03 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: 02 - 05 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: 04 - 07 ngày
  • Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 04 - 07 ngày

Thời gian giao hàng Lazada:

Thời gian giao hang dự kiến của Lazada thường trong khoảng từ 2 đến 8 ngày (trừ phương thức vận chuyển hỏa tốc) tùy thuộc vào địa chỉ giao hàng của người bán (Seller/ Retailer) và địa chỉ kho hàng của nhà cung cấp.

  • Lưu ý: thời gian giao hàng có thể lâu hơn dự kiến của sàn Shopee và Lazada do khoảng cách địa lý hoặc người mua ở vùng sâu, vùng xa hoặc hải đảo.