Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia sàn TMĐT Odii

Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT Shopee

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Odii và được Odii đồng ý. Thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa đăng trên Odii.
 • Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại TMĐT Odii và đăng bán sản phẩm của mình trên Odii.
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Odii trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT Odii.

Nghĩa vụ của thành viên Sàn TMĐT Odii

 • Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT Odii và dịch vụ được cung cấp qua Sàn giao dịch TMĐT Odii. Việc thành viên đăng ký tài khoản được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT Odii và dịch vụ được cung cấp qua Sàn giao dịch TMĐT Odii.
 • Thành viên cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Odii cũng như toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp.
 • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử Odii.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua Sàn giao dịch TMĐT Odii.
 • Nhà cung cấp, người bán, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Odii trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Nhà cung cấp, Người Bán, Đơn vị vận chuyển diễn ra qua Sàn.
 • Nhà cung cấp, người bán, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên nếu một trong các bên nhà cung cấp, người bán, đơn vị vận chuyển có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà cung cấp, Người Bán, Đơn vị vận chuyển.
 • Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Odii vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại. Tạo và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Odii hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng ảo, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Odii cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Odii.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Odii dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai. Thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Odii.