QUY TRÌNH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI ODII

Quy trình dành cho nhà cung cấp (Supplier)

Truy cập vào website nhà cung cấp đăng ký tài khoản doanh nghiệp.

1. Xác thực tài khoản

2. Khai báo thông tin địa chỉ nhà cung cấp

3. Chờ xác thực từ ngành hàng

4. Đăng nhập và tiến hành đăng tải thông tin sản phẩm

  • Chuẩn bị nội dung, hình ảnh sản phẩm
  • Tiêu đề dài tối đa 120 ký tự và mô tả 3.000 ký tự
  • Định dạng hình ảnh JPG và PNG. Tối thiểu 3 hình ảnh và không giới hạn số lượng hình ảnh đăng tải trên một sản phẩm

5. Đăng tải nội dung lên nền tảng Odii

6. Odii sẽ kiểm duyệt thông tin sản phẩm trước khi đăng bán trên Odii

7. Sau khi phát sinh đơn hàng từ Seller hệ thống sẽ xác nhận thông tin và đưa trạng thái đơn hàng về nhà cung cấp xác thực

8. Nhà cung cấp thực hiện đóng gói giao cho đơn vị vận chuyển

9.  Hoàn tất đơn hàng

quy trinh tro thanh nha cung cap

Tìm hiểu chi tiết các bước trở thành nhà cung cấp trên Odii tại đây.

Quy trình dành cho người bán hàng (seller) – Dropshipping

1. Truy cập website nhà bán hàng đăng ký tài khoản bán hàng

2. Xác thực tài khoản

3. Đăng nhập và tiến hành kết nối cửa hàng trên kênh bán

4. Phân quyền nhân viên

5. Nạp tiền vào ví

6. Tìm kiếm sản phẩm bán tốt

7. Thay đổi tiêu đề, nội dung, hình ảnh

8. Thay đổi giá bán của nhà cung cấp thành lợi nhuận bạn mong muốn

9. Chọn cửa hàng đã kết nối và đăng bán sản phẩm lên cửa hàng

10. Quản lý đơn hàng tập trung

11. Xem báo cáo và phân tích cửa hàng

quy trinh tro thanh nha ban hang

Tìm hiểu chi tiết các bước trở thành nhà bán hàng trên Odii tại đây.