Đối soát và thanh toán

Đơn hàng sẽ được thực hiện đối soát vào ngày thứ 6 của mỗi tuần. Tiền sẽ được trả theo 2 chu kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng (áp dụng thanh toán cho đơn hàng đã giao thành công).

Nếu thời gian thanh toán vào các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ trong năm sẽ được chuyển qua ngày thứ 2 của tuần kế tiếp. Trong trường hợp thanh toán chưa đối soát xong đội ngũ sẽ tiếp tục thực hiện tới khi nào hoàn thành. Và cả 2 bên đã chấp thuận số tiền thanh toán là đúng thì sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền đi cho nhà cung cấp.