Odii được viết tắt (Omni-channels Drop-shipping with Intelligent Information) hoạt động theo mô hình B2B2C bao gồm loại hình dịch vụ như sau:

  • Tạo cửa hàng trực tuyến trên Odii cho Nhà cung cấp (Supplier)
  • Dịch vụ Dropshipping (Seller/ Retailer)
  • Thiết kế & xây dựng thương hiệu (O perate – Branding)
  • Nhận đơn theo yêu cầu sản xuất (Order)
  • Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng (Fufillment)

Odii là sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) Odii.vn do Công ty cổ phần Odii (“Công ty”, “Odii”) thực hiện và vận hành. Thành viên hoạt động trên Odii là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp được pháp luật Việt Nam và Công ty chủ quản Odii công nhận.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên website Odii phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên nền tảng bán hàng Odii tự do thoả thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp tác của các bên tham gia mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật nước sở tại.