Trung tâm xử lý đơn hàng: Hoàn thành một hoặc nhiều đơn hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp việc quản lý đơn hàng trở nên dễ dàng hơn.

Hoàn tiền & đổi trả: Hoàn tiền hoặc đổi trả một vài sản phẩm của đơn hàng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn với Odii.

Cập nhật trạng thái đơn hàng: Với Odii, bạn có thể cập nhật trạng thái một hoặc nhiều đơn hàng chỉ trong một thao tác.

Có 3 bước quản lý đơn hàng tập trung:

Bước 1: Chọn đơn hàng

Bước 2: Nhấn vào sản phẩm

quan ly don hang tap trung

Bước 3: Kiểm tra đơn hàng của bạn

quan ly don hang tap trung

Tìm hiểu bước tiếp theo tại đây.