Odii đưa ra giải pháp quản lý toàn bộ dòng tiền & lịch sử giao dịch đơn hàng mua bán từ các nhà bán hàng nhanh chóng, thuận tiện và tránh được rủi ro về sai sót trong quá trình đối soát mua bán.

Bạn có 6 bước để nạp tiền:

Bước 1: Nhấp chuột vào ví của tôi

Bước 2: Chọn nạp tiền

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 3: Chọn hình thức nạp tiền và hình thức chuyển khoản

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 4: Thêm tài khoản và nhập đầy đủ thông tin yêu cầu

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 5: Xác nhận số tiền muốn nạp

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 6: Hoàn tất nạp tiền

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Sau khi nạp tiền bạn có thể dùng số tiền này để mua hàng của nhà cung cấp.

Bạn có 7 bước để rút tiền:

Bước 1: Nhấp chuột vào ví của tôi

Bước 2: Chọn rút tiền

nap va rut tien tu vi nha ban hangBước 3:  Chọn thêm tài khoản

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 4: Điền đẩy đủ thông tin yêu cầu

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 5: Chọn ngân hàng bạn muốn rút tiền

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 6: Chọn số tiền muốn rút

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Bước 7: Hoàn tất rút tiền

nap va rut tien tu vi nha ban hang

Tìm hiểu bước tiếp theo tại đây.