Đầu tiên bạn truy cập vào website Odii sau đó nhấn nút đăng ký tài khoản. Màn hình sẽ xuất hiện ra đường dẫn đăng ký tài khoản nhà cung cấp.

dang ky tai khoan nha cung cap

Tại màn hình này có 3 cách để đăng ký tài khoản làm Dropshipping

  • Cách 1: Đăng ký qua tài khoản Google
  • Cách 2: Đăng ký qua tài khoản Facebook
  • Cách 3: Đăng ký trực tiếp bằng tài khoản cá nhân

dang ky tai khoan nha cung cap

1. Đăng ký bằng tài khoản Google hoặc Facebook

  • Bước 1: Nhấn chuột vào biểu tượng trên màn hình giao diện.
  • Bước 2: Sau khi xác minh tài khoản chính xác, bạn đã đăng ký thành công tài khoản nhà bán hàng trên Odii.

2. Đăng ký trực tiếp bằng tài khoản cá nhân

  • Bước 1: Nhập họ tên, email, mật khẩu
  • Bước 2: Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, nhấn nút đăng ký

dang ky tai khoan nha cung cap

Như vậy bạn đã hoàn thành xong bước đầu để trở thành nhà bán hàng trên Odii. Cùng tìm hiểu các bước tiếp theo tại đây.