Trách nhiệm giữa nhà cung cấp, người bán, đơn vị vận chuyển và Odii trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng.

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa nhà cung cấp, người bán, đơn vị vận chuyển với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thoả thuận, thương lượng và hoà giải. Odii sẽ hỗ trợ người xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải. Một trong các bên tập hợp được bằng chứng cụ thể và xác thực về việc bị vi phạm gửi đến cho Odii.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình. Odii sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Odii vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa người dùng với Odii. Odii sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website/Ứng dụng.