Cách để yêu cầu thanh toán từ Số dư TK Odii

  • Thanh toán định kỳ: Sau khi đã đối soát đơn thành công giữa nhà cung cấp và người bán

nguoi ban xac nhan don hang

  • Phí rút tiền: Miễn phí
  • rut tien ve tai khoan
  • Thời gian rút tiền: 2 lần/tháng: vào thứ ba của [tuần đầu tiên] và [tuần thứ 3] hàng tháng (trừ ngày lễ) hoặc 1 lần/tháng: vào ngày 15 hàng tháng.

cho xac nhan yeu cau rut tien

  • Hạn mức thanh toán cho cả hai cách: tối đa 100.000.000/ngày.