Khi thêm nhân viên vào cửa hàng, họ có thể truy cập tất cả các thông tin thuộc bộ phận và nhiệm vụ được giao trong cửa hàng người bán Odii Seller. Điều này đảm bảo nhân viên có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Khi nhân viên nghỉ việc và không còn là thành viên của cửa hàng, bạn cần xóa nhân viên, tức hủy bỏ tất cả các quyền và nhiệm vụ đã giao cho họ theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại trang chủ nhà bán hàng, chọn mục Nhân viên

Bước 2: Chọn tên nhân viên mà bạn muốn tắt quyền

Bước 3: Tại phần Trạng thái, chọn Hoạt động để chuyển về Tạm khóa

Như vậy là xong! Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể xóa nhân viên, tắt quyền truy cập của nhân viên với toàn bộ cửa hàng. Nhân viên khi bị khóa tài khoản sẽ không thể truy cập hay thay đổi bất cứ thông tin liên quan đến gian hàng và tài khoản người bán Odii Seller.

Tài khoản này có thể được khôi phục bất kỳ lúc nào bằng cách bật quyền chọn hoạt động trong mục Trạng thái như đã nói ở trên.